KONTAKT (FIRMA)

INTERNETOVÝ OBCHOD "NajŠperk (www.najsperk.sk)"

&

KAMENNÁ PREDAJŇA "Klenoty LUXUS"

 

KLENOTY LUXUS

Novohradská 37, Lučenec

FACEBOOK:   facebook.com/klenotyLUXUS

KLIKNITE PRE >>ZOBRAZENIE PREDAJNE NA MAPE<<

    

 

 VIDEO (kamenná predajňa: KLENOTY LUXUS, Novohradská 37, Lučenec):

 KEDY NÁS ZASTIHNETE V KAMENNEJ PREDAJNI?:

PONDELOK: od 10:00 hod. do 16:00 hod.

UTOROK: od 10:00 hod. do 16:00 hod.

STREDA: od 10:00 hod. do 16:00 hod.

ŠTVRTOK: od 10:00 hod. do 16:00 hod.

PIATOK: od 10:00 hod. do 16:00 hod.

SOBOTA: od 9:00 do 12:00 hod. 

NEDEĽA: na Tel. objednávku

 

E-SHOP OTVÁRACIE HODINY

NEPRETRŽITE (NON-STOP)

______________________________________

 

e-shop: www.najsperk.sk a kamennú predajňu "KLENOTY LUXUS" prevádzkuje spoločnosť:  

HIRJAK BROS s.r.o.

sídlo: Novohradská 37, Lučenec

IČO: 48060054

IČ DPH: SK2120039504

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri SR

v Banskej Bystrici, vložka číslo: 27780/S

 

Bankové spojenie:

Názov banky: Tatra banka, a.s.

Sídlo banky: Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, Slovensko

IBAN: SK2411000000002943465945

SWIFT (BIC): TATRSKBX

číslo účtu: 2943465945/1100

príjemca: HIRJAK BROS s.r.o.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 

Kontakty:  Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

Tel. č.: 048/412 49 69 048/415 18 71, Fax. č: 048/4124 693 

E-mail: bb@soi.sk

Informácia zverejnená v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. e/ zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov